Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk"

  Możesz nam pomóc

przekazując 1% podatku 

dla Stowarzyszenia Na Tak

KRS 0000070098

Cele

 

Cele ŚDS „Kamyk”

Cel strategiczny

Wielowymiarowe wsparcie osób z wieloraką niepełnosprawnością i ich rodzin.

„Kamyk” podejmując współpracę z uczestnikiem i jego rodziną kierują się zasadą pomocniczości.

Cele merytoryczne ustalone przez zespół ludzi pracujących w „Kamyku” i współpracujących z osrodkiem:

 1. Niesienie efektywnego wsparcia osobom z wieloraką niepełnosprawnością poprzez stosowanie adekwatnych metod terapeutycznych.
 2. Pomoc rodzinom osób z wieloraką niepełnosprawnością
 3. Zapewnianie osobom z wieloraką niepełnosprawnością godnego miejsca w społeczeństwie, obdarzenie ich szacunkiem i zrozumieniem.
 4. Zapewnienie radosnych i nowych doswiadczeń życiowych
 5. Tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi (rozwój społeczny, interpersonalny)
 6. Zapewnienie poczucia przynależności i bezpieczeństwa
 7. Rozwój samodzielności w najprostszych czynnościach życiowych
 8. Integracja społeczna i manifestacja dobrych praktyk (podejścia, metod) wobec osób z wieloraką niepełnosprawnością
 9. Rozwój kadry terapeutycznej
 10. Wypracowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla kadry pracujacej z osobami wielorako niepełnosprawnymi
 11. Ustabilizowanie sytuacji organizacyjno-finansowej ośrodka wymagającego niestadnardowych rozwiązań.
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zakątek 8, 60-801 Poznań, pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 657 94 50, +48 602 125 419, email: kamyk@natak.pl, http://www.kamyk.pion.pl

Nasze konto: 97 1090 1346 0000 0001 0660 7569
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI